Opći uvjeti za nabavu roba i usluga

Opći uvjeti za nabavu roba i usluga (EN )