pratite nas na

 

impressum

Kristina Skorup, web urednik
press@novatv.hr

Naziv trgovačkog društva: NOVA TV d.d.
Matični broj trgovačkog društva: MB: 1417398
OIB trgovačkog društva: OIB: 75399377119
Odgovorna osoba trgovačkog društva: predsjednik Uprave Dražen Mavrić i članica Uprave Diana Roginić
Glavna urednica: Zrinka Jankov
Sjedište
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):
Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb
Telefon i faks:

Tel: 003851 6008300 / 003851 6008300
Faks:003851 6008333

e-mail adresa: novatv@novatv.hr

Prodaja oglasnog prostora na portalima NOVA TV

ODJEL ONLINE PRODAJE
Nova TV d.d.
Remetinečka cesta 139
10 000 Zagreb
online.sales@novatv.hr

Podaci o vlasničkoj strukturi:

naziv pravne osobe: CME Media Enterprises B.V.
OIB: 52541180014
Sjedište
(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):
Dam 5B, 1012JS Amsterdam Nizozemska
Postotak u udjelu vlasništva: ukupno: 100
Temeljni kapital: 786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica
/220 redovnih dionica serije „A“, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije „B“ svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije „C“ svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva NOVA TV d.d./

 

 

X