Provjerite na koje sve načine možete glasati za svoje omiljene plesne parove.

 

Ples sa zvijezdama 2022 

Svaki od 4 člana žirija nastup svakog plesnog para u emisiji pojedinačno ocjenjuje ocjenom u rasponu od 1 do 10. Pojedinačne ocjene od žirija se zbrajaju za svaki plesni par, kako bi se dobio ukupan zbroj ocjena i poredak. Ako je nastupilo 13 parova, najveći broj bodova je 13. Sljedeći par dobiva bod manje (12), i tako redom do posljednjeg para s najnižim zbrojem ocjena, koji dobiva 1 bod. Ako više natjecateljskih plesnih parova ima isti zbroj ocjena žirija, dijele i isti broj bodova, prema poretku u toj emisiji.

Tijekom prijenosa uživo imamo dva (2) glasovanja publike. Glavno glasovanje za sve parove koji nastupaju tijekom emisije i finalno glasovanje za 2 eliminacijska para večeri.

Voditelji u emisiji jasno naznačuju trenutak otvaranja, kao i zatvaranja glavnog glasovanja, odnosno period u kojem će linije biti otvorene i kada su zatvorene. U navedenom periodu gledatelji mogu glasovati za sve plesne parove i prije nego što dođu na red, putem poziva i aplikacije DNEVNIK.hr na brojeve dodjeljene za svaki plesni par. Sve detaljne informacije za glasovanje istaknute su na ekranu u grafikama tijekom prijenosa uživo.

TELEFONSKO GLASOVANJE
Glasovanje je omogućeno putem poziva za raspon brojeva 061 55 01 do 061 55 13. Svakom plesnom paru u emisijama dodijeljen je zaseban 061 telefon.
Glasovi se broje od kada voditelji najave početak glasovanja u emisiji pa sve dok voditelji ne označe kraj glasovanja.
Glasovanje je vremenski ograničeno i moguće isključivo u periodu od kada voditelji najave početak glasovanja do trenutka proglašenja završetka glasovanja. Svi glasovi van navedenog perioda neće biti zabilježeni.
Cijena po pozivu: 3,75 kn sa fiksnih mreža i 5,06 kn sa mobilnih mreža.
PDV JE UKLJUČEN U CIJENU POZIVA
Služba za korisnike od 09-17 sati na: 016388161 ili na korisnik@silverlines.info
Pružatelj usluge s posebnom tarifom/Tehnička podrška /Operater usluge s posebnom tarifom : NTH Mobile d.o.o., Međimurska 28, 42 000 Varaždin, OIB: 12385860076
Organizator glasovanja: NOVA TV d.d., Remetinečka cesta 139, 10 000 Zagreb, OIB: 75399377119

GLASOVANJE PUTEM APLIKACIJE
Glasovanje je omogućeno i putem aplikacije DNEVNIK.hr za svaki plesni par kojemu je u emisijama dodjeljena oznaka PAR i pripadajući broj u rasponu od PAR 01 do PAR 13. Svi glasovi se broje od trenutka kada voditelji najave početak glasovanje u emisiji pa sve dok voditelji ne označe kraj glasovanja.

Glasovanje je vremenski ograničeno i moguće isključivo u periodu od kada voditelji najave početak glasovanja do trenutka proglašenja završetka glasovanja. Svi glasovi van navedenog perioda neće biti zabilježeni. Mobilnu aplikaciju DNEVNIK.hr gledatelji mogu preuzeti besplatno u App Store ili Google Play trgovini, ovisno o uređaju. Prilikom preuzimanja potrebno je kliknuti na „Nabavi/Instaliraj“ i aplikacija je spremna za korištenje.

Od druge do devete emisije svaki korisnik ima mogućnost dati 5 glasova, a od desete emisije svaki korisnik ima mogućnost dati 3 glasa.

Svoje glasove korisnik može raspodijeliti na različite parove, odnosno svaki novi glas dodijeliti drugom paru ili ih sve usmjeriti na jedan par ili kombinacija te dvije opcije.

Email: glasovanje.aplikacija@novatv.hr
Organizator glasovanja: NOVA TV d.d., Remetinečka cesta 139, 10 000 Zagreb, OIB: 75399377119

Nakon zatvaranja linija za glasovanje i prebrojavanja pristiglih glasova gledatelja (poziva iz fiksnih i mobilnih mreža i DNEVNIK.hr aplikacije), plesni parovi se ponovno rangiraju na isti način – par koji je dobio najviše glasova gledatelja zbrojem poziva i DNEVNIK.hr aplikacije dobit će 13 bodova, idući par 1 bod manje (12)…i tako do posljednjeg plesnog para za kojeg su gledatelji najmanje glasovali, koji osvaja 1 bod.
Ako više natjecateljskih plesnih parova ima isti zbroj glasova publike, dijele i isti broj bodova prema poretku u toj emisiji.

Bodovi od gledatelja pribrajaju se bodovima od žirija, i taj zbroj određuje konačan poredak plesnih parova u toj emisiji. 
Tri plesna para koja imaju najmanji konačni zbroj bodova automatski su odabrani za eliminacije, a od tog trenutka članovi žirija imati će mogućnost spasiti jedan od tri plesna para s najnižim ukupnim kombiniranim bodova.

Preostala 2 plesna para ulaze u finalno glasovanje gledatelja koji će svojim glasovima putem poziva i aplikacije DNEVNIK.hr te glasanjem za jednog od dva plesna para odlučiti o nastavku njihovog natjecanja. Voditelji će uvijek najaviti početak kao i kraj glasovanja, odnosno otvaranje i zatvaranje telefonskih linija u finalnom glasovanju između dva plesna para. Sve detaljne informacije za glasovanje istaknute su na ekranu u grafikama tijekom prijenosa uživo.
Onaj par koji u finalnom glasovanju dobije najmanji broj glasova, napušta emisiju i natjecanje.

Glasovanje putem poziva i mobilne aplikacije DNEVNIK.hr moguće je samo unutar teritorija Republike Hrvatske, a izvan teritorija Republike Hrvatske GLASOVANJE NIJE MOGUĆE.

 

Pravila glasovanja za 6.emisiju 17.04.


Svaki od 4 člana žirija nastup svakog plesnog para u emisiji pojedinačno ocjenjuje ocjenom u rasponu od 1 do 10. Pojedinačne ocjene od žirija se zbrajaju za svaki plesni par, kako bi se dobio ukupan zbroj ocjena i poredak. U natjecanju je ukupno 9 plesnih parova, ali u 6.emisiji biti će moguće glasovati samo za 6 plesnih parova koji će nastupiti tijekom prijenosa uživo. 3 plesna para neće izvesti plesnu točku i time gledatelji neće moći glasovati za njih. Kako u 6.emisiji nastupa samo 6 parova, najveći broj bodova je 6. Sljedeći par dobiva bod manje (5), i tako redom do posljednjeg para s najnižim zbrojem ocjena, koji dobiva 1 bod.
Ako više natjecateljskih plesnih parova ima isti zbroj ocjena žirija, dijele i isti broj bodova, prema poretku u toj emisiji.


Tijekom prijenosa uživo 17.04. imamo jedno (1) glasovanja publike. To je jedino Glavno glasovanje za sve parove koji nastupaju tijekom emisije i nema eliminacija parova u emisiji.

Voditelji u emisiji jasno naznačuju trenutak otvaranja, kao i zatvaranja glavnog glasovanja, odnosno period u kojem će linije biti otvorene i kada su zatvorene. U navedenom periodu gledatelji mogu glasovati za sve plesne parove i prije nego što dođu na red, putem poziva i aplikacije DNEVNIK.hr na brojeve dodjeljene za svaki plesni par. Sve detaljne informacije za glasovanje istaknute su na ekranu u grafikama tijekom prijenosa uživo.

TELEFONSKO GLASOVANJE
Glasovanje je omogućeno putem poziva za raspon brojeva 061 55 01 do 061 55 13. Svakom plesnom paru u emisijama dodijeljen je zaseban 061 telefon.
Glasovi se broje od kada voditelji najave početak glasovanja u emisiji pa sve dok voditelji ne označe kraj glasovanja.
Glasovanje je vremenski ograničeno i moguće isključivo u periodu od kada voditelji najave početak glasovanja do trenutka proglašenja završetka glasovanja. Svi glasovi van navedenog perioda neće biti zabilježeni.
Cijena po pozivu: 3,75 kn sa fiksnih mreža i 5,06 kn sa mobilnih mreža.
PDV JE UKLJUČEN U CIJENU POZIVA
Služba za korisnike od 09-17 sati na: 016388161 ili na korisnik@silverlines.info
Pružatelj usluge s posebnom tarifom/Tehnička podrška /Operater usluge s posebnom tarifom : NTH Mobile d.o.o., Međimurska 28, 42 000 Varaždin, OIB: 12385860076
Organizator glasovanja: NOVA TV d.d., Remetinečka cesta 139, 10 000 Zagreb, OIB: 75399377119

GLASOVANJE PUTEM APLIKACIJE
Glasovanje je omogućeno i putem aplikacije DNEVNIK.hr za svaki plesni par kojemu je u emisijama dodjeljena oznaka PAR i pripadajući broj u rasponu od PAR 01 do PAR 13. Svi glasovi se broje od trenutka kada voditelji najave početak glasovanje u emisiji pa sve dok voditelji ne označe kraj glasovanja.
Glasovanje je vremenski ograničeno i moguće isključivo u periodu od kada voditelji najave početak glasovanja do trenutka proglašenja završetka glasovanja. Svi glasovi van navedenog perioda neće biti zabilježeni. Mobilnu aplikaciju DNEVNIK.hr gledatelji mogu preuzeti besplatno u App Store ili Google Play trgovini, ovisno o uređaju. Prilikom preuzimanja potrebno je kliknuti na „Nabavi/Instaliraj“ i aplikacija je spremna za korištenje. Od druge do devete emisije svaki korisnik ima mogućnost dati 5 glasova, a od desete do trinaeste emisije svaki korisnik ima mogućnost dati 3 glasa.

Svoje glasove korisnik može raspodijeliti na različite parove, odnosno svaki novi glas dodijeliti drugom paru ili ih sve usmjeriti na jedan par ili kombinacija te dvije opcije.

Email: glasovanje.aplikacija@novatv.hr
Organizator glasovanja: NOVA TV d.d., Remetinečka cesta 139, 10 000 Zagreb, OIB: 75399377119


Nakon zatvaranja linija za glasovanje i prebrojavanja pristiglih glasova gledatelja (poziva iz fiksnih i mobilnih mreža i DNEVNIK.hr aplikacije), plesni parovi se ponovno rangiraju na isti način – par koji je dobio najviše glasova gledatelja zbrojem poziva i DNEVNIK.hr aplikacije dobit će 6 bodova, idući par 1 bod manje (5)…i tako do posljednjeg plesnog para za kojeg su gledatelji najmanje glasovali, koji osvaja 1 bod.

Ako više natjecateljskih plesnih parova ima isti zbroj glasova publike, dijele i isti broj bodova prema poretku u toj emisiji.

Bodovi od gledatelja pribrajaju se bodovima od žirija, i taj zbroj određuje konačan poredak plesnih parova u toj emisiji.

Najbolji plesni par dobiva 2 boda po osobi u paru, 2 boda za zvijezdu i 2 boda za menotra koje prenose u slijedeći live i time dobivaju prednost naspram ostalih parova u 7.emisiji.
Glasovanje putem poziva i mobilne aplikacije DNEVNIK.hr moguće je samo unutar teritorija Republike Hrvatske, a izvan teritorija Republike Hrvatske GLASOVANJE NIJE MOGUĆE.

Još lakše do novosti o omiljenim serijama i emisijama. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju