Nova TV objavljuje natječaj za prijavu scenarija igrane serije – telenovele, žanra melodrama/drama ili komedija.

Tražimo originalne i inovativne ideje autora iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije koje sadržajem odgovaraju formatu telenovele (160 epizoda).

Potraga za novom hit serijom započinje 29.09.2017. prijavom na e-mail adresu scenarij@novatv.hr. Zadnji rok prijave je 17.11.2017. Nova TV će do 22.1.2018. među prijavljenim radovima odabrati najbolje i autorima ponuditi mogućnost razvoja projekta, usavršavanje ideje, suradnju u dramaturškom oblikovanju i eventualnu daljnju narudžbu materijala, što će biti regulirano ugovorom.

Pravo prijave na natječaj imaju pravne i punoljetne fizičke osobe, a prijava treba sadržavati:
- sinopsis – koncept projekta (između 1000 i 2000 riječi)
- karakterizaciju likova (između 2000 i 5000 riječi)
- scenarij prve (pilot) epizode (između 7000 i 10000 riječi)
- kratku biografiju autora

Napomene:
- autor može prijaviti više projekata, ali svaki treba sadržavati zadane elemente (koncept, karakterizacija, scenarij prve epizode)
- više autora se može prijaviti s istim projektom ukoliko su zajednički doprinijeli nastanku istog
- prijave s nepotpunim i netočnim podacima, prijave uz koje nije dostavljena tražena dokumentacija, prijavljena djela koja nisu originalna, kao ni adaptacije književnih djela i postojećih igranih serija (autor garantira prijavom da ima prava nad djelom) neće se razmatrati
- od trenutka prijave do završetka selekcije i odluke Nove TV autor ne može prijaviti isto djelo na neki drugi natječaj ili ga ponuditi tržištu

Svojom prijavom autori prihvaćaju pravila natječaja za izbor autorskih djela.

 
PRAVILA
NATJEČAJA
ZA IZBOR AUTORSKIH DJELA

Članak 1.
Natječaj za izbor autorskih djela raspisuje NOVA TV d.d., Zagreb, Remetinečka cesta 139, OIB 75399377119.
Članak 2.
Natječaj se provodi u svrhu pronalaska originalnih autorskih djela primjerenih potrebama NOVE TV d.d.
NOVA TV d.d. može, ali nije dužna, sa izabranim natjecateljem/natjecateljima sklopiti ugovor o razvoju dostavljenog djela za potrebe njene produkcije i emitiranja te licenciranja snimljenog sadržaja trećim osobama u i izvan RH.
Članak 3.
Na natječaj se mogu dostaviti djela s područja zabavnog programa, žanr melodrama, drama ili komedija, u svrhu snimanja telenovele.
Djela se dostavljaju na e-mail adresu scenarij@novatv.hr ; obvezno je dostavljanje koncepta (između 1000 i 2000 riječi), karakterizacije likova (između 2000 i 5000 riječi) i scenarija pilot (1.) epizode (između 7000 i 10000 riječi). Djela se dostavljaju na hrvatskom ili srpskom jeziku, pisana na latinici.
Smatra se da je natjecatelj koji dostavlja djelo na natječaj, autor dostavljenog djela i nositelj svih prava intelektualnog vlasništva na istom. Na natječaju mogu sudjelovati isključivo originalna autorska djela, djela koja predstavljaju adaptacije postojećih djela (npr. književna ili audiovizualna djela) ne mogu konkurirati na natječaj.
Natjecatelj dostavom djela potvrđuje da je autor djela u smislu prethodnog stavka, da djelo odgovara uvjetima iz prethodnog stavka i da je slobodno za iskorištavanje tj. ne postoje ograničenja (licence trećim osobama) koja bi priječila daljnji razvoj djela u svrhu produkcije NOVE TV d.d.
Članak 4.
Natječaj je otvoren od 29.09.2017. do 17.11.2017.
Jedan autor može na natječaj prijaviti više djela. Više autora može na natječaj prijaviti zajedničko djelo. U tom slučaju smatra se da su njihova autorska prava na dostavljenom djelu razmjerna broju autora.

NOVA TV d.d. odluku o izboru natjecatelja donosi po svojoj diskreciji, i o njoj obavještava izabranog natjecatelja najkasnije do 22.01.2018.
Članak 5.
Autor dostavom djela na natječaj pristaje na odredbe ovih pravila natječaja i obvezuje se da će sa NOVOM TV d.d., u slučaju primitka obavijesti o izboru, pregovarati o sklapanju ugovora o razvoju djela u razdoblju od najmanje 2 mjeseca.
Autor se obvezuje da sa trećim osobama neće pregovarati o razvoju djela u razdoblju iz prethodnog stavka.
Članak 6.
NOVA TV d.d. je ovlaštena izabrati više djela i sa autorima više djela pregovarati o razvoju projekata, po svojoj diskreciji.
NOVA TV d.d. može prekinuti provođenje natječaja, otkazati natječaj ili na natječaju ne izabrati ni jedno djelo za daljnje pregovore, po svojoj diskreciji.
U slučajevima iz prethodnog stavka NOVA TV d.d. će odluku o prekidu ili otkazu natječaja, kao i činjenicu da na natječaju nije izabrano ni jedno djelo, objaviti na isti način na koji je objavila ova pravila.
NOVA TV d.d. može, ali nije dužna, na način iz prethodnog stavka objaviti podatak o izabranom natjecatelju i djelu, po izboru ili po sklapanju ugovora o razvoju. Autor sudjelovanjem u natječaju daje suglasnost za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja, pregovaranja i objave podataka o izabranom natjecatelju.
Članak 7.
NOVA TV d.d. izborom i obaviješću izabranom natjecatelju stječe pravo sa izabranim natjecateljem pregovarati o sklapanju i sklopiti ugovor o razvoju djela.
Prava intelektualnog vlasništva na izabranom djelu stječu se na način i u mjeri utvrđenoj ugovorom o razvoju djela.
U slučaju da se u roku iz čl. 5. sa izabranim natjecateljem ne sklopi ugovor o razvoju djela, niti rok za sklapanje ugovora bude suglasno produljen, izabrani natjecatelj je slobodan djelo za razvoj ponuditi trećim osobama.
Članak 8.
Natjecatelji se prijavom na natječaj u najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom odriču prava na naknadu štete po osnovi ovog natječaja.

Članak 9.
U slučaju spora između NOVE TV d.d. i natjecatelja, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Ova pravila objavljena su na službenoj stranici novatv.hr dana 29.09.2017.


NOVA TV d.d.

Još lakše do novosti o omiljenim serijama i emisijama. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju