Ferit se kaje zbog reakcije prema Abidinu, no Sejran je tu da ga umiri.

Iako je u brizi, Ferit je uspio pripremiti iznenađenje za Sejran. Glava goveda koja ju je dočekala u krevetu prve bračne noći sada postaje Hatučin prioritet. Nakon što ju je poslala u kuhinju, traži od glavne kuharice da od glave napravi juhu. Šehmuz dođe u vilu Korhanovih na Ifakatin poziv. Hatuč kritizira taj potez, a onda sazna da i Asuman ima posjetitelja kojeg treba otjerati.