Hilmija ima ozbiljan problem s pušenjem, a Shiling mu nudi rješenje, njemački lijek protiv pušenja.

Gledaj na NOVA PLUS
Situacija s nasljednikom Dinastije se komplicira onog trenutka kada Rugoba saznaje da Radodajka nije bila intimna samo sa kraljem, što Hilmiji otvara novu priliku za zaradu. Stvar se dodatno komplicira kada nepoznati otmičar otme bebu.