Zahvaljujući Jamanovoj igri, svi Serhanovi scenariji u kojima on ispada žrtva pretvaraju se u ništavilo.

Serhan mora proračunati svoje zadnje napadačke poteze kako bi Neslihan zadržao u svojim rukama. Šebnem i Metin saznaju da je Alaz pokušao ubiti Jamana i Ruju te da je Serhan pokušao zataškati tu činjenicu kako bi zaštitio sina, što naruši njihov odnos.