Dnevnik Nove TV

Informativni program

Vjekoslav Đaić

Reporter/novinar

Kao reporter, Vjekoslav se Novoj TV pridružio 2008. godine, a u vrhu njegovog područja interesa teme su vezane uz poljoprivredu i Europsku uniju.

Vjekoslav Đaić rođen je 18. svibnja 1984. godine u Đakovu. Magisterij iz odnosa s javnošću stekao je 2017. godine na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, a završni je semestar proveo na prestižnoj francuskoj školi Inseec Grand École de Commerce et de Management u Parizu. Akademsko zvanje prvostupnik novinarstva stekao je 2009. godine na Fakultetu političkih znanosti Sveučiliša u Zagrebu. Godine 2016. završio je Londonsku školu za odnose s javnošću. Doktorand  je poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija na Sveučilištu u Osijeku. Od 2008. do danas zaposlen je na Novoj TV kao reporter u Informativnom programu, a obavljao je i posao dopisnika iz Osijeka i Splita, te sudjelovao na nizu studijskih i stručnih putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Njegove reportaže objavljivao je CNN. U vrhu njegovog područja interesa teme su vezane uz poljoprivredu i Europsku uniju. Jedan od najdražih specijala bio mu je ulazak Hrvatske u Europsku Uniju, a Vjekoslav je sudjelovao i u brojnim drugim specijalnim projektima poput praćenja parlamentarnih i predsjedničkih izbora te referenduma.

X