Dnevnik Nove TV

Informativni program

Branimir Felger

Dnevni urednik

Branimir Felger na Novu TV dolazi 2004. godine na mjesto voditelja osječkog dopisništva Nove TV, a 2012. postaje dnevni urednik u informativnom programu Nove TV.

Dr. sc. Branimir Felger je komunikolog, pravnik i novinar. Akademski stupanj doktora znanosti stekao je 2020. godine iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Informacijske i komunikacijske znanosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Akademsko zvanje diplomiranog pravnika stekao je 2001. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku. Stručno se usavršavao u području novinarstva kroz dva stupnja novinarske škole Circom regional, u Hrvatskoj i Poljskoj. Pohađao je i novinarsku školu ICEJ Međunarodnog centra za obrazovanje novinara, a usavršavao se i na Sky newsu u Londonu. Od 1994. do 2004. godine radio je na Hrvatskoj televiziji kao urednik, novinar i voditelj te zamjenik urednika Regionalnog TV centra Osijek. Od 2004. godine do danas zaposlen je na Novoj TV kao reporter i urednik u Informativnom programu. Za novinarski istraživački rad nagrađivan je brojnim nagradama, među kojima su i nagrade HND-a, Britanskog veleposlanstva, Gradskog radija Osijek, a dobitnik je i Rektorove nagrade Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Sudionik je brojnih domaćih i međunarodnih medijskih skupova. Objavio je desetak znanstvenih radova na temu diskriminacije žena u politici i medijima te je sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Bio je gost predavač na Sveučilištu Texas u SAD-u, Fakultetu političkih znanosti, Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku te Sveučilištu Vern u Zagrebu.

''Sve godine koje sam proveo u televizijskom novinarstvu radim sa strašću, predano i naporno jer smatram da je biti novinar privilegija. Privilegija, jer u ime ispravnih načela postavljaš pitanja, tražiš odgovore, ističeš fenomene, dobre ili loše, činiš društvo boljim. Privilegija, jer se novinarstvo ne svodi samo na puko izvještavanje već i poticanje na razmišljanje i promjene.''

Zanimljivosti

X