Pravila nagradnog natječaja „Moj Joker“

Organizator

Članak 1.

Nagradni natječaj “Moj Joker” (u daljnjem tekstu: natječaj) organizira i priređuje trgovačko društvo
NOVA TV d.d., Buzinski krči 1, Buzin, 10000 Zagreb, OIB: 75399377119 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha natječaja

Članak 2.

Natječaj se organizira s ciljem promocije programa Nove TV i rasta broja korisnika DNEVNIK.hr aplikacije sukladno ovim Pravilima, te dodatno u svrhu promocije i promidžbe Organizatora.

Obrada osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja

Članak 3.

Organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke Sudionika (ime i prezime, e-mail adresa) radi
sudjelovanja u natječaju, uključujući radi kontaktiranja Sudionika u svrhu provedbe natječaja i, uz posebnu privolu Sudionika-pobjednika, uključujući radi korištenja podataka o sudioniku-pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada i slično).

Osobne podatke Sudionika obrađujemo kako bismo Vam omogućili sudjelovanje u natječaju. U tom slučaju, osnova za obradu osobnih podataka Sudionika je privola Sudionika jer postupamo po zahtjevu Sudionika da sudjeluje u natječaju.

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske Unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

01.08.2024. godine briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika natječaja, a određeni podaci mogu se zadržati u duljem roku u slučaju legitimnog interesa Organizatora (npr. sudski spor).

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od sudjelovanja, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na kontakt adresu privatnost@novatv.hr. U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.

NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Svi sudionici natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u natječaju “Moj Joker” objavljenim na web stranici https://novatv.dnevnik.hr/zabavni/joker/ prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhu realiziranja natječaja. Sudionici se obvezuju otvoriti i pročitati Politika zaštite privatnosti i Politika o kolačićima, a ukoliko Sudionici imaju dodatnih pitanja o njihovim pravima mogu kontaktirati Organizatorovog službenika za zaštitu podataka slanjem e-maila na adresu privatnost@novatv.hr ili pisanim putem, na adresu sjedišta NOVE TV d.d.

Mjesto i vrijeme održavanja

Članak 4.

Natječaj se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske u trajanju od 18.3.2024. do 17.5.2024.

Trajanje natječaja je 9 (devet) tjedana, a izbor dobitnika provodit će se na tjednoj razini. Po završetku svakog tjedna, a najkasnije u utorak nakon završenog tjedna, bit će proglašen tjedni dobitnik za protekli tjedan (ponedjeljak-petak).

U slučaju bilo kakvih prepreka tehničke, organizacijske ili neke druge prirode ili iz drugih razloga u cijelosti u diskreciji Organizatora, Organizator zadržava pravo bez navođenja razloga promijeniti datum i vrijeme natječaja, izmijeniti Pravila natječaja ili prekinuti odnosno otkazati daljnje provođenje natječaja te će o tome obavijestiti sudionike i potencijalne sudionike na internetskoj stranici https://novatv.dnevnik.hr/zabavni/joker/ na kojoj su objavljena i ova Pravila.

Prijave

Članak 5.

Prijave na natječaj počinju 18.3.2024. putem mobilne aplikacije DNEVNIK.hr za vrijeme trajanja emisije Joker na kanalu Nova TV. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, korisnici aplikacije DNEVNIK.hr.

Korisnik aplikacije DNEVNIK.hr je onaj korisnik koji je preuzeo aplikaciju na svoj mobilni uređaj i koji se registrirao unutar nje za sudjelovanje u nagradnom natječaju „Moj Joker“ i na kojeg se primjenjuju Opći uvjeti za korisnike aplikacije (u daljnjem tekstu: Sudionik).

U svrhu sudjelovanja u natječaju potrebni su sljedeći tehnički preduvjeti:
• preuzimanje aplikacije na mobilni telefon koji ispunjava sljedeće karakteristike:
• aplikacija Dnevnik.hr dostupna na Apple Storeu i Google Playu na verziji 1.4.2.
• Kompatibilnost: iPhone - iOS 13.0 ili novije verzije, iPad - iPadOS 13.0 ili novije verzije, Android - 7.0 i novije verzije
• Potrebna je kamera za potrebe skeniranja QR koda.

Sudionici natječaja ispunjavanjem prijave potvrđuju da su njihovi osobni podaci istiniti, aktualni i točni. Prihvaćaju sve odluke vezane uz natječaj koje donosi Organizator i prihvaćaju ova Pravila. Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno i besplatno.

Sudionici natječaja

Članak 6.

Pravo sudjelovanja u natječaju ima:
• svaka fizička osoba starija od 18 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici
Hrvatskoj
• korisnik aplikacije DNEVNIK.hr koji raspolaže mobilnim telefonom potrebnih tehničkih karakteristika,
• pravilno i potpuno ispunjena prijava za sudjelovanje.

Podnositelji prijave na natječaj tijekom prijave unose tražene podatke u polja za prijavu.

Obrazac za prijavu u natječaj nalazi se u aplikaciji DNEVNIK.hr. Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju
osobe zaposlene kod Organizatora i njihovih povezanih društava.

Zadatak natječaja

Članak 7.

Sudionici će putem aplikacije DNEVNIK.hr na svom mobilnom uređaju odgovarati na kviz pitanja koja će se prikazivati tijekom trajanja emitiranja kviza „Joker“ i provedbe Natječaja u programu Nove TV.

Članak 8.

Nagrade je moguće osvojiti jednom tjedno. Dobitnik tjedne nagrade je onaj sudionik koji ima najveći broj bodova na kraju tjedna, dakle najviše točnih odgovora.

Broj točnih odgovora vodeći je kriterij za odabir pobjednika uz vremenski period u kojem su odgovoreni ponuđeni. U slučaju da više Sudionika ima isti broj točnih odgovora, pobjednik je onaj Sudionik koji je brže odgovarao na točno odgovorena pitanja.

Jedan dobitnik može osvojiti maksimalno jednu tjednu nagradu.

Nakon provedenog natječaja na temelju kriterija točnih odgovora te vremena koje je bilo potrebno za odgovore, bit će nagrađeno 9 Sudionika od strane Organizatora, po 1 Sudionik tjedno.

Utvrđivanje dobitnika svih nagrada vršit će se na način da se iz sustava prijavljenih sudionika izlistaju
osobe koje su su imale najviše točnih odgovora u najkraćem vremenskom roku u određenom tjednu.

Fond i vrijednost nagrada

Nagrada za tjedne dobitnike je poklon paket brendiranih Nova TV proizvoda koji se sastoji od sljedećih predmeta:
- Kućni ogrtač
- Majica s kapuljačom ili Majica bez kapuljače
- Bluetooth zvučnik ili Budilica

Vrijednost jednog poklon paketa iznosi 94 eura.
Utvrđivanje i proglašenje dobitnika tjednih nagrada izvršavat će se utorkom za prethodni tjedan.

Obavještavanje pobjednika

Članak 9.

Za potrebe proglašenja dobitnika natječaja sukladno ovim pravilima na web stranici
https://novatv.dnevnik.hr/zabavni/joker/ bit će objavljeni podatci dobitnika (ime i prezime).
Dobitnici natječaja bit će obaviješteni putem e-maila od strane Organizatora o načinu
preuzimanja nagrade te o dodatnim potrebnim podacima pobjednika koji su neophodni za realizaciju
nagrade – kućnu adresu radi dostave nagrada poštom preporučeno s povratnicom. Rok za preuzimanje nagrade kod Organizatora je 30dana od dana proglašenja pobjednika, ako pobjednik u tom roku ne preuzme nagradu, Organizator nema daljnju obavezu isporučiti nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade pobjednik je dužan predočiti važeću osobnu iskaznicu, te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade.

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili usluge.

Isporukom nagrade pobjednicima natječaja ili protekom roka za preuzimanje pojedine nagrade u skladu s ovim Pravilima (uključujući u slučaju da dobitnik nagradu ne preuzme na kućnoj adresi, a zahtijevao je dostavu na kućnu adresu) prestaju sve obveze Organizatora natječaja prema pobjednicima natječaja isvim drugim sudionicima natječaja.

Pobjednik snosi sve poreze i druga javna davanja na nagradu. Troškove dostave nagrade snosi Organizator.

Poništenje prijave

Članak 10.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:
• prijave sudionika za koje se utvrdi da nisu ispunili uvjete za sudjelovanje u natječaju,
• prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima
• Organizator će diskvalificirati sudionika ili pobjednike natječaja ako utvrdi da je isti dao neistinite,
lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi koja se samostalno
prijavljuje

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natječaj i primjenu ovih Pravila konačna je i obvezuje sve sudionike natječaja.

Isključenje odgovornosti

Članak 11.

Organizator ne preuzima odgovornost za:
• bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja u skladu s
ovim Pravilima od strane Sudionika u natječaju ili trećih osoba,
• neželjene posljedice koje su Sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju,
• (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje dostave Sudionici natječaja,
• za bilo kakve neželjene posljedice koje bi nastale zbog korištenja dodijeljenih nagrada,
• Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta,
(ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja aplikacije, elektroničke
pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu natječaja.
• Organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u uređaj
Sudionika natječaja te za posljedice povezivanja Sudionika s mrežom putem internetske stranice;
Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu Sudioniku, njegovoj računalnoj opremi,
pametnom telefonu ili podatcima pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne
posljedice koje mogu Sudionicima iz toga proizići,

U slučaju da je Organizator odgovoran za eventualnu štetu, Organizatorova ukupna odgovornost ne može premašiti iznos obične štete koju pretrpi Sudionik natječaja, ali u svakom slučaju ne može prijeći iznos od EUR 2.500. Organizator ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za izmaklu korist, neimovinsku štetu ili gubitak prihoda, ugleda ili očekivanih ušteda. Ova ograničenja ne odnose na štetu prouzročenu namjerno ili krajnjom nepažnjom.

Završne odredbe

Članak 12.

Pojmovi koji imaju rodno značenje u ovim Pravilima su navedeni u muškom rodu te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Objava i izmjena pravila

Članak 13.

Pravila ovog natječaja će se objaviti na web stranici https://novatv.dnevnik.hr/zabavni/joker/ Organizator pridržava pravo na promjenu Pravila i uvjeta sudjelovanja u natječaju kao i pravo prekida
natječaja u svakom trenutku sukladno ovim Pravilima, bez navođenja razloga, uz obvezu da isto pravovremeno objavi na isti
način kao i ova Pravila.

Rješavanje sporova

Članak 14.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u
Zagrebu.

U Zagrebu, 18.03.2024.

Organizator:
Nova TV d.d.

Još lakše do novosti o omiljenim serijama i emisijama. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju