Delegacija ruskog Carskog kazališta dolazi u posjet Gradskom kazalištu.

5.ep - 2. kolovoza

Delegacija ruskog Carskog kazališta dolazi u posjet Gradskom kazalištu. Fadil na sve načine želi osvojiti Nataliju Petrovnu, njihovu najveću glumicu. Problem je što iste namjere ima i predsjednik stranke. Josip i Bahra na sve načine pokušavaju pokvariti Fadilove planove.