Ovoga puta tim Stjepana Vukadina je taj koji kreće u izazov ”follow the chef”.

Stjepanov tim morat će pripremiti riblje jelo, od romba. ”Iskoristiti ćemo ga u potpunosti”, kazao je Stjepan koji će kandidatima svoga tima pokazati više načina na koje se jedna riba može koristit i time postići potpunu iskoristivost jedne namirnice. Kandidati će vidjeti filetiranje romba, odvajanje kože od mesa, kako se radi temeljac koji će koristiti za kremu od cvjetače, kako se priprema crna riža u ribljem temeljcu. ”Hoću da shvatite koliko je riblji temeljac bitan u kuhinji”, kazao je.