Jutro na farmi započelo je poprilično burno.

Trzavice ne prestaju. Prepirke između Frane i Đurđe sve su češće. Ovoga puta uzrok tomu bilo je neoprano suđe. Frane nije htio da suđe opere Edita već Đurđa jer je sluškinja. 'Nećeš poslije doručka, tvoje je sad da radiš!' , inzistirao je Frane na što mu je Đurđa uporno govorila da će to napraviti poslije doručka.