Novi šok na farmi – nakon odabira drugog duelista, farmer Jani povukao se u svoju kućicu za dueliste, no umjesto pripremanja za dvoboj, spakirao je svoje svari i svojevoljno odlučio napustiti show!

Prije naprasnog odlaska s farme, Jani je došao na odabir duelista i svojom odlukom o odabiru suparnika sve začudio, a što će se sada dogoditi te kako će farmeri reagirati, gledatelji će doznati u večerašnjoj emisiji.

Da se čudno ponaša, primijetila je Zdenka koja je bila zadužena za nošenje hrane duelistima u njihove kućice. Kada se vratila, prepričala je farmerima svoj doživljaj: '' Razlika između ta dva susreta je noć i dan. Ja sam ostala šokirana, to nije dobro'' začuđena je bila Zdenka koja je rekla kako je Jani ponovno odbio hranu koju mu je donijela.