Začin ljubavi

Serija

Nilaj Deniz

Selin Şekercizade

Fatihova 18-godišnja sestra Selin lijepa je i draga djevojka.

Nema briga u životu. Za razliku od brata, ona majku nikad ne shvaća ozbiljno. Na sve pristane, ali napravi po svom. Ovisna je o društvenim mrežama. Ima širok krug prijatelja. Nikad se ne hvali novcem već je vrlo skromna. Samouvjerena je i s lakoćom se odnosi prema ljudima.

Zanimljivosti

X