Kad se nakon Zejnep i Taškini presele u vilu, sve čekaju zabavni dani.

Pogledaj ovu epizodu odmah na OYO
 Gđa Gulsum pak u svoj toj zbrci organizira mevlud za svog pokojnog muža g. Selima. No ta organizacija za cijelu se obitelj pretvara u veliku tragediju.