Sudbina

Serija

Gül Onat

Kijmet Jorukhan

Kijmet ima 65 godina. Ona je Kahramanova, Jakupova i Merjemina majka. Tvrdoglava je i stroga.

Međutim, kao i svaka majka, uvjerena je da radi ono što je najbolje za njezino dijete. Za većinu sukoba u kući odgovorna je upravo ona.

X