Kad Šengul ne uspije dobiti potporu Akifa i Nebahat kojoj se zdušno nadala i kakvu je zamislila, cijela je obitelj Eren na sto muka.

Gledaj na NOVA PLUS
Sva djeca, kako bi si međusobno pomogla, kreću u potragu za bilo kakvim poslom. Dok Akifov lukavi plan o Erhanu Kadira i sve ostale dovodi u veoma tešku situaciju, za Kadira, Asije, Omera i Emel sada je situacija još teža.