Rat ruža

Serija

Zejnep Kose

Jondža Čelik

Gulruina starija sestra.

Skupi ukus, poznate marke, novac, novac, novac... Jedino što želi jest bogati muž!

Zanimljivosti

X