Nakon utočišta Nisan odlazi u kuću koja se gradi i naziva najbolju prijateljicu Sedu koja također radi za Metea te je pita što misli o novoj kući.

Želi jednu sobu urediti kao dječju, ali Mete ne želi djecu. Dvije žene iskreno razgovaraju. Nisan vjeruje da će se Mete s vremenom predomisliti u vezi s djecom. Rešat, koji radi za Mazharova partnera Jakupa, ulazi Kadimu u trag i javlja to Jakupu. Šehmuz, kojemu Ismail duguje novac, naređuje svojim ljudima da pretuku Efea dok se sam vraća kući. Kadim nailazi tijekom napada i uzima jednom od njih pištolj, nakon čega ostali pobjegnu. Prisluškujući razgovor Kadima i Ismaila, Efe pomisli da je Kadim njegov biološki otac. Vidjevši da im Efe prilazi, Kadim odlazi. Efe pita Ismaila tko je Kadim, ali Ismail mu ne želi odgovoriti. Efe slijedi Kadima.