Elvan je rekla Jenilmezima da mogu ostati na imanju dok se situacija ne popravi kao da im čini uslugu.

 No Jenilmezi odbijaju iz ponosa. Odselit će se čim budu mogli. Iako Ežder i Nagme pokušavaju održati obitelj na okupu, saznaju da je Lale Elvanina i Ežderova kći. Ežder ne zna što da učini.