Ishod Miranova i Nasuhova obračuna još jedanput će promijeniti odnose snaga između dvaju konaka.

Gledaj na NOVA PLUS
Rejan dobiva Miranovu ponudu, a pitanje je kako će na nju reagirati.