Rejan sanja o životu koji slijedi, u kojem nema laži i osvetničkih planova, pa od Mirana traži da donese odluku vezanu uz njihovu budućnost.

Gledaj na NOVA PLUS
Miran, kojeg je baka osudila na to da toliko godina živi neki drugi život, iz rata za slobodu koji je započeo, izlazi kao pobjednik i Azizi Aslanbej kaže da odustaje od osvete. Azize Aslanbej gubi i zadnju trunku nade da će Mirana opet uspjeti uvući u svoj osvetnički plan, pa odlazi u Šadogluov konak kako bi vlastoručno izvršila osvetu.