Čim sazna da se Damla iseljava, Ajšil nazove Neslihan i priopći joj velike vijest.

Gledaj na NOVA PLUS
Neslihan odmah posumnja da su stvari mnogo kompliciranije i da je Murat nečime ucijenio Damlu ne bi li je se riješio. Murat sazna da će se Pojraz i Neslihan vjenčati, pa je namjerio da joj više nikada ne dopusti da vidi djecu. Jedini joj je izlaz iz toga sada da se što brže uda za Pojraza. No prije nego s Pojrazom ode pred oltar, Eda joj spočita odnos s Atilom.