Bedrije se krivi zbog toga što se dogodilo njezinoj majci, a Džanu preostaje jedino molitva.

Gledaj na NOVA PLUS
Jakup želi iskoristiti situaciju kako bi dobio skrbništvo nad Hasanom. Šejma nastavlja sa svojim planovima da udalji Kadira od Gulperi. Život će ovaj put pogoditi Gulperi iz neočekivanog smjera.