Jahja želi biti otac više od svega i shvaća da ne može dalje dok ne ukloni svoje sumnje.

Gledaj na NOVA PLUS
Elvan će pak, potaknuta reakcijama koje su vijesti o bebi proizvele u konaku, povući prvi odlučan potez da stvori sebi život. Sandžar mora udovoljiti Melekinoj želji da ide u kolibu i objasniti joj zašto nisu prije išli.