Narin odgovor Gedizu na njegovu izjavu ljubavi u potpunosti će sve iznenaditi.

Gledaj na NOVA PLUS
Savezništvo Menekše i Akina započinje opakim planom. Odlučuju iskoristiti Melek kako bi šarena ptica odletjela za njom. Sada kuju plan na sreći jednoga djeteta koji bi im se vrlo lako mogao obiti o glavu.