Dok Elvan previja Narine rane razgovaraju o budućim planovima.

Gledaj na NOVA PLUS
Nare otkrije Elvan da se namjerava vratiti u konak Efeouglu kako bi pametno odigrala igru odnosa Sandžara i Gediza. Smatra da je njezina dužnost pomiriti kumove i prijatelje te ne želi da Sandžar sazna da joj je Gediz otkrio svoje osjećaje. Za to vrijeme Menekše je zabrinuta za ono što bi Loki mogao učiniti, ali osim Lokija sada će joj brige raditi i Narin povratak u konak.