Dok je Jahja zarobljen u Gedizovoj kući, Sandžar ranjenu Nare dovede u svoju kuću.

Gledaj na NOVA PLUS
Elvan sada mora reći Sandžaru da je Jahja taj koji je Nare prodao Akinu, a Menekše prihvatiti to da je ljubavnica njezina muža s njima pod istim krovom. Ni Gedizu nije pravo što je Nare završila u Sandžarovoj kući pa između dva prijatelja padnu velike i teške riječi. Sandžar zabrani Nare da izađe iz konaka, ali i Gedizu da u njega uđe. Akin dođe kod Kahramana pa ga pozove na red.