Winxice održavaju dobrotvorni koncert čija je svrha zaustaviti posljedice onečišćenja.

 U tamnicama Androsa Tritannus, zahvaljujući moći svoga trozuba, upije onečišćenje i pretvori se u čudovište. Icy je opčinjena njime, pogotovo kada sazna da Tritannus može pretvoriti sva morska stvorenja u mutante koji će mu služiti. Zajedno s Trixom Tritannus krene prema Zemlji namjeravajući upiti još više onečišćenja te tako postati sve snažniji i snažniji. Hoće li Winxice uspjeti spriječiti njegov plan?