Lijeni Timon i entuzijastični Pumbaa zaposle se na izgradnji brane za Šefa Dabra.

Timon se pretvori u radoholičara. / Pumbai su dojadile njegove kljove pa ih Timon proda trojici urođenika.