Imao starac zlatnog pijetla. Jednoga dana u susjedstvo se doselila koza.

Koza je odvukla pijetla u mračnu šumu i naumila izbaciti starca iz njegove kuće. No pijetao je bio lukav pa se sprijateljio sa šumskim stvorovima i zajedno s njima istjerao kozu iz sela. Maša nam kaže da sa svim susjedima treba biti dobar, pa čak i ako su divlje životinje ili rogate koze.