Kad Aladin ustvrdi da Jasmina ne zna ništa o životu običnih stanovnika grada, princeza se s Jagom iskrade iz palače odlučna iskusiti život ulice.

 Ali u pokušaju krađe čarobnog ogledala da bi se dokazala predstavniku ceha lopova, pretvori se u pravog štakora, a Jago u guštera. Naposljetku se uspiju vratiti u palaču gdje ih Duh vraća u prvotno stanje, a Jasmina nadalje ima više razumijevanja za nevolje stanovnika Agrabaha.