Više u nastavku.

 Članak 1. Priređivač nagradnog natječaja
Nagradni natječaj priređuje i organizira Nova TV (dalje u tekstu: Priređivač), Buzinski krči 1,Buzin, 10 000 Zagreb, OIB: 75399377119, MB: 1417396.

Izrazi koji se koriste u ovim pravilima, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2. Svrha nagradnog natječaja
Svrha organiziranja i provođenja nagradnog natječaja je dodatna promocija emisije Ples sa
zvijezdama.

Članak 3. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradnog natječaja je „Nova TV Ples sa zvijezdama“. Nagradni natječaj se odvija isključivo putem 9 digitalnih displaya u vlasništvu tvrtke GO2DIGITAL u razdoblju od 24.2.2023. do 12.3.2023. svaki dan od 06:00 do 00:00.

Lokacije digitalnih displaya su sljedeće:
● Cvjetni trg, Zagreb
● City center One West, Zagreb
● City center One East, Zagreb
● Arena centar, Zagreb
● Trg bana Josipa Jelačića (Jug), Zagreb
● Varšavska ulica, Zagreb
● City center One, Split
● Tower centar, Rijeka
● Portanova, Osijek

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici Priređivača prije početka nagradne igre.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju
U nagradnom natječaju iz članka 3. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem ili reguliranim pravom boravka u Republici Hrvatskoj stariji od 18 godina. Svaki sudionik ima pravo više puta sudjelovati u nagradnom natječaju, ali može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju
U natječaju sudjeluju korisnici koji na spomenutim GO2DIGITAL display-ima ispune sljedeće uvjete:
- u razdoblju trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 24.2.2023. do 12.3.2023.
ponove zadane plesne pokrete unutar ponuđenog vremena te nakon toga ostave potrebne podatke za kontakt (kako bi ih se moglo kontaktirati u slučaju dobitka).
Kontaktiranje dobitnika i slanje nagrada napravit će Nova TV.

Članak 6. Isključenje sudjelovanja korisnika u nagradnom natječaju
Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima:
1. Ako sadržaj nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja iz članka 5.
2. Ako sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.
3. Ako jedna ili više osoba zatraže izuzimanje sudionika iz Natječaja
4. Ako se sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju
5. Ako sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri/natječaju krši važeće pravne propise
6. Ako iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.
Svi sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-6. ovoga članka neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7. Nagradni fond
Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:
- 14 Ples sa zvijezdama majica s kapuljačom u vrijednosti 20 eur/kom
- 28 ulaznica (2*14) za sudjelovanje u live emisijama – datum emisije po dogovoru Nagrada se ne može prenositi na treće osobe. Osvojene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac niti za druge proizvode. Iznimno, ako je nagrada djelomično neraspoloživa uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati, Priređivač može, prema svojoj diskrecijskoj prosudbi, ponuditi zamjensku nagradu iste vrijednosti.
U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 8. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Nagrade će na svakom GO2digital uređaju svaki dan osvojiti po jedan natjecatelj koji najbolje iskopira zadane plesne pokrete.

Članak 9. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti
Nagradni natječaj može biti otkazan, izmijenjen ili prekinut u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Članak 10. Publicitet
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri/natječaju, sudionici su suglasni da će, ako postanu dobitnici nagrade, izravnim potvrđivanjem prilikom igranja dati suglasnost na obradu osobnih podataka, u svrhu kontaktiranja i uručenja nagrade te korištenja njihova imena i prezimena bez naknade u promotivnom materijalu Priređivača natječaja. Danu suglasnost igrači mogu u svakom trenutku opozvati, slanjem jednostavne izjave o opozivu na e-mail:
info@go2digital.hr

Članak 11. Preuzimanje nagrade
Nova TV će obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku od osam dana od dana odabira dobitnika e-mailom s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu prebivališta i/ili boravišta, kontakt – telefon) radi preuzimanja nagrade i dogovora oko termina sudjelovanja u snimanju emisije.
Nova TV dobitnicima će nagrade poslati poštom nakon što dobitnici mailom potvrde svoje podatke i poštansku adresu za slanje nagrade.
U slučaju da Nova TV ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 14 dana od objave dobitnika, odnosno ako isti ne dostave tražene podatke radi preuzimanja nagrade, dobitnici gube pravo na nagradu.
Dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12. Odgovornost priređivača
Priređivač ne preuzima odgovornosti za:
· bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane
sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;
· eventualne sporove oko prava na raspolaganje nagradama.

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Obavijest o privatnosti
Voditelj obrade podataka je Nova TV d.d., Zagreb, Buzin, Buzinski krči 1. Vaše podatke obrađujemo na temelju privole, a u svakom trenutku imate mogućnost istu povući putem mail adrese privatnost@novatv.hr. Također u bilo kojem trenutku možete zatražiti pravo pristupa podacima, pravo na prenosivost podataka i pravo na ispravak podataka slanjem e-maila na adresu privatnost@novatv.hr ili pisanim putem, na adresu sjedišta NOVE TV d.d. Vaše podatke obrađujemo na temelju privole i čuvamo ih 60 dana osim ukoliko ranije povučete danu privolu. Molimo potvrdite da dajete privolu za korištenje vaših osobnih podataka (snimke plesa i mail adrese) koje ste nam ostavili putem ove aplikacije u svrhu sudjelovanja u nagradnom natječaju Ples sa zvijezdama.

Još lakše do novosti o omiljenim serijama i emisijama. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju