Popis autora i suradnika serije 'Dar Mar'

 ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR 2“ – EPIZODE 1-50

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Momčilo Otašević
Petar Burić
Katarina Madirazza
Magdalena Živaljić Tadić
Toma Medvešek
Martina Stjepanović
Enes Vejzović
Barbara Nola
Mia Anočić Valentić
Stojan Matavulj
Ecija Ojdanić
Marko Braić
Jasna Odorčić
Vladimir Posavec Tušek
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Robert Ugrina
Ana Begić Tahiri

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Josip Ivančić

Producent
Sanja Tucman

Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Koncept i scenarij
Tomislav Hrpka

Pisci scenarija
Tomislav Hrpka
Milijan Ivezić
Jelena Gotovac
Višna Mamić

Pisci dijaloga
Irena Jakelić
Marijana Nola
Dorotea Vučić
Nikolina Čuljak

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Robert Orhel
Tomislav Rukavina

Izvršni producent
Boris Pavelić

Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić

Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević

2. asistenti redatelja
Morana Jednak
Mihaela Uršić
Mateo Martinović

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Bernarda Fruk

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater
Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Majstor rekvizite
Sven Biličić

Nabavni rekviziter
Ivan Čačić

Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Toni Perić
Andro Gamulin
Ivan Slunjski
Denis Baričević

Snimatelji
Danijel Lukač
Igor Zelić
Maja Midžor
Davor Marenjak

Steadicam operater
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Hrvoje Cesar
Ana Vrdoljak

Asistenti snimatelja
Milan Čubrić
Juraj Denžić
Tin Kačić Alesić

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan

Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković

Šminkeri
Ivana Zečić
Tea Bunjački

Frizeri
Manda Vlahinja
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Robert Supina

Osvjetljivači
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Kristijan Vadinjov

Majstor scene
Vlado Rukavina

Majstor slike
Gianni Battaglia

Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš
Mikromani
Omer Tataragić
Robert Mojaš
Ante Vincetić
Goran Lučić

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija

Mihael Meder

Asistent organizatora lokacija
Dubravka Andabaka

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažer
Aleksandra Mitić

Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić
Kompozitor
Tonči Huljić

Montažer glazbe
Marjan Babić

Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika

Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov

Proizvodnja
Nova TV 2021.

SEZONA 1 ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR“ – EPIZODE 1-2

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Siniša Ružić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Jasna Odorčić
Meliha Fakić
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Katarina Madirazza
Mia Mikulec
Enes Vejzović
Barbara Nola
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Martina Stjepanović
Jan Kerekeš
Ana Begić
Robert Ugrina
Mia Anočić Valentić
Marko Braić
Stjepan Perić

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Mario Oljača

Producent
Sanja Tucman
Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Koncept i scenarij
Nataša Buljan
Mile Božičević

Pisci scenarija
Nataša Buljan

Pisci dijaloga
Nataša Buljan

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Darko Drinovac
Robert Orhel
Tomislav Rukavina

Izvršni producent
Boris Pavelić

Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić


Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević

2. asistenti redatelja
Bruna Gjulaj
Aleksandar Arsovski

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Zrinka Vilić

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater

Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Majstor rekvizite
Želimir Kolobarić

Nabavni rekviziter
Ivan Čačić

Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Andro Vrdoljak
Neo Turković
Snimatelji
Dragica Posavec
Igor Zelić
Jurica Marković
Maja Midžor

Steadicam operateri
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Hrvoje Cesar

Asistenti snimatelja
Milan Čubrić
Juraj Denžić
Matei Potočki
Matija Domitrović

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan

Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković


Šminkeri
Ivana Zečić
Nina Rabar

Frizeri
Manda Vlahinja
Matea Milanović
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Slaven Spinčić

Osvjetljivači
Ivan Novosel
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Kristijan Vadinjov

Majstor scene
Vlado Rukavina

Majstor slike
Gianni Battaglia

Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš

Mikromani
Omer Tataragić
Robert Mojaš
Ivan Sakić
Goran Lučić

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija
Mihael Meder

Asistent organizatora lokacija
Dubravka Andabaka

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažer
Aleksandra Mitić

Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić

Kompozitor
Tonči Huljić

Montažer glazbe
Marjan Babić
Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko
Saša Vuković

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika

Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov

Proizvodnja
Nova TV 2020.

ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR“ – EPIZODE 3-5

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Siniša Ružić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Jasna Odorčić
Meliha Fakić
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Katarina Madirazza
Mia Mikulec
Enes Vejzović
Barbara Nola
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Martina Stjepanović
Jan Kerekeš
Ana Begić
Robert Ugrina
Mia Anočić Valentić
Marko Braić
Stjepan Perić

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Mario Oljača

Producent
Sanja Tucman
Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Koncept i scenarij
Nataša Buljan
Mile Božičević

Pisci scenarija
Nataša Buljan
Mile Božičević
Sandra Babić
Jakov Nola

Pisci dijaloga
Nikolina Čuljak
Tomislav Hrpka
Irena Jakelić

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Darko Drinovac
Robert Orhel
Tomislav Rukavina

Izvršni producent
Boris Pavelić
Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić

Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević

2. asistenti redatelja
Bruna Gjulaj
Aleksandar Arsovski

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Zrinka Vilić

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater
Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Majstor rekvizite
Želimir Kolobarić

Nabavni rekviziter
Ivan Čačić

Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Andro Vrdoljak
Neo Turković

Snimatelji
Dragica Posavec
Igor Zelić
Jurica Marković
Maja Midžor

Steadicam operateri
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Hrvoje Cesar

Asistenti snimatelja
Milan Čubrić
Juraj Denžić
Matei Potočki
Matija Domitrović

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan

Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković

Šminkeri
Ivana Zečić
Nina Rabar

Frizeri
Manda Vlahinja
Matea Milanović
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Slaven Spinčić

Osvjetljivači
Ivan Novosel
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Kristijan Vadinjov

Majstor scene
Vlado Rukavina

Majstor slike
Gianni Battaglia

Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš

Mikromani
Omer Tataragić
Robert Mojaš
Ivan Sakić
Goran Lučić

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija
Mihael Meder

Asistent organizatora lokacija
Dubravka Andabaka

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažer
Aleksandra Mitić

Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić

Kompozitor
Tonči Huljić
Montažer glazbe
Marjan Babić

Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko
Saša Vuković

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika

Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov

Proizvodnja
Nova TV 2020.

ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR“ – EPIZODE 6-13

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Siniša Ružić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Jasna Odorčić
Meliha Fakić
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Katarina Madirazza
Mia Mikulec
Enes Vejzović
Barbara Nola
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Martina Stjepanović
Jan Kerekeš
Ana Begić
Robert Ugrina
Mia Anočić Valentić
Marko Braić
Stjepan Perić

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Mario Oljača

Producent
Sanja Tucman
Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Koncept i scenarij
Nataša Buljan
Mile Božičević

Pisci scenarija
Sandra Babić
Nataša Buljan
Mile Božičević
Nikola Kuprešanin

Pisci dijaloga
Ante Marin
Jelena Veljača
Milijan Ivezić
Sandra Babić
Jelena Kovačić
Irena Jakelić

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Darko Drinovac
Robert Orhel
Tomislav Rukavina
Izvršni producent
Boris Pavelić

Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić

Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević

2. asistenti redatelja
Bruna Gjulaj
Aleksandar Arsovski

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Zrinka Vilić

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater
Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Majstor rekvizite
Želimir Kolobarić

Nabavni rekviziter
Ivan Čačić
Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Andro Vrdoljak
Neo Turković

Snimatelji
Dragica Posavec
Igor Zelić
Jurica Marković
Maja Midžor

Steadicam operateri
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Hrvoje Cesar

Asistenti snimatelja
Milan Čubrić
Juraj Denžić
Matei Potočki
Matija Domitrović

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan

Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković

Šminkeri
Ivana Zečić
Nina Rabar

Frizeri
Manda Vlahinja
Matea Milanović
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Slaven Spinčić

Osvjetljivači
Ivan Novosel
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Kristijan Vadinjov

Majstor scene
Vlado Rukavina

Majstor slike
Gianni Battaglia

Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš


Mikromani
Omer Tataragić
Robert Mojaš
Ivan Sakić
Goran Lučić

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija
Mihael Meder

Asistent organizatora lokacija
Dubravka Andabaka

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažer
Aleksandra Mitić

Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić
Kompozitor
Tonči Huljić

Montažer glazbe
Marjan Babić

Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko
Saša Vuković

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika

Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov

Proizvodnja
Nova TV 2020.

ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR“ – EPIZODE 14-20

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Siniša Ružić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Jasna Odorčić
Meliha Fakić
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Katarina Madirazza
Mia Mikulec
Enes Vejzović
Barbara Nola
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Martina Stjepanović
Jan Kerekeš
Ana Begić
Robert Ugrina
Mia Anočić Valentić
Marko Braić
Stjepan Perić

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Mario Oljača

Producent
Sanja Tucman
Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Koncept i scenarij
Nataša Buljan
Mile Božičević
Tomislav Hrpka

Pisci scenarija
Nataša Buljan
Mile Božičević
Jelena Gotovac
Tomislav Hrpka
Nikola Kuprešanin

Pisci dijaloga
Jelena Kovačić
Ante Marin
Milijan Ivezić
Jelena Veljača
Irena Jakelić

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Darko Drinovac
Robert Orhel
Tomislav Rukavina

Izvršni producent
Boris Pavelić

Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić

Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević

2. asistenti redatelja
Bruna Gjulaj
Aleksandar Arsovski

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Zrinka Vilić

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater
Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Majstor rekvizite
Želimir Kolobarić

Nabavni rekviziter
Ivan Čačić

Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Andro Vrdoljak
Neo Turković

Snimatelji
Dragica Posavec
Igor Zelić
Jurica Marković
Maja Midžor

Steadicam operateri
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Hrvoje Cesar

Asistenti snimatelja
Milan Čubrić
Juraj Denžić
Matei Potočki
Matija Domitrović

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan


Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković

Šminkeri
Ivana Zečić
Nina Rabar

Frizeri
Manda Vlahinja
Matea Milanović
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Slaven Spinčić

Osvjetljivači
Ivan Novosel
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Kristijan Vadinjov

Majstor scene
Vlado Rukavina

Majstor slike
Gianni Battaglia


Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš

Mikromani
Omer Tataragić
Robert Mojaš
Ivan Sakić
Goran Lučić

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija
Mihael Meder

Asistent organizatora lokacija
Dubravka Andabaka

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažer
Aleksandra Mitić


Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić

Kompozitor
Tonči Huljić

Montažer glazbe
Marjan Babić

Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko
Saša Vuković

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika

Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov
Proizvodnja
Nova TV 2020.
 

ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR“ – EPIZODE 21-25

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Siniša Ružić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Jasna Odorčić
Meliha Fakić
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Katarina Madirazza
Mia Mikulec
Enes Vejzović
Barbara Nola
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Martina Stjepanović
Jan Kerekeš
Ana Begić
Robert Ugrina
Mia Anočić Valentić
Marko Braić
Stjepan Perić

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Mario Oljača

Producent
Sanja Tucman
Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Glavni pisac
Tomislav Hrpka

Pisci scenarija
Mile Božičević
Jelena Gotovac
Tomislav Hrpka
Nikola Kuprešanin

Pisci dijaloga
Sandra Babić
Marijana Nola
Ante Marin
Jelena Veljača
Jelena Kovačić
Irena Jakelić

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Darko Drinovac
Robert Orhel
Tomislav Rukavina

Izvršni producent
Boris Pavelić

Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić

Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević

2. asistenti redatelja
Bruna Gjulaj
Aleksandar Arsovski

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Zrinka Vilić

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater
Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Majstor rekvizite
Želimir Kolobarić

Nabavni rekviziter
Ivan Čačić
Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Andro Vrdoljak
Neo Turković

Snimatelji
Dragica Posavec
Igor Zelić
Jurica Marković
Maja Midžor

Steadicam operateri
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Hrvoje Cesar

Asistenti snimatelja
Milan Čubrić
Juraj Denžić
Matei Potočki
Matija Domitrović

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan

Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković

Šminkeri
Ivana Zečić
Nina Rabar

Frizeri
Manda Vlahinja
Matea Milanović
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Slaven Spinčić

Osvjetljivači
Ivan Novosel
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Kristijan Vadinjov

Majstor scene
Vlado Rukavina

Majstor slike
Gianni Battaglia

Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš


Mikromani
Omer Tataragić
Robert Mojaš
Ivan Sakić
Goran Lučić

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija
Mihael Meder

Asistent organizatora lokacija
Dubravka Andabaka

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažer
Aleksandra Mitić

Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić
Kompozitor
Tonči Huljić

Montažer glazbe
Marjan Babić

Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko
Saša Vuković

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika

Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov

Proizvodnja
Nova TV 2020.

ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR“ – EPIZODE 26-66

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Siniša Ružić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Jasna Odorčić
Meliha Fakić
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Katarina Madirazza
Mia Mikulec
Enes Vejzović
Barbara Nola
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Martina Stjepanović
Jan Kerekeš
Ana Begić
Robert Ugrina
Mia Anočić Valentić
Marko Braić
Stjepan Perić

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Mario Oljača

Producent
Sanja Tucman
Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Glavni pisac
Tomislav Hrpka

Pisci scenarija
Mile Božičević
Jelena Gotovac
Tomislav Hrpka
Nikola Kuprešanin
Milijan Ivezić

Pisci dijaloga
Sandra Babić
Marijana Nola
Ante Marin
Jelena Veljača
Jelena Kovačić
Irena Jakelić

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Darko Drinovac
Robert Orhel
Tomislav Rukavina
Izvršni producent
Boris Pavelić

Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić

Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević

2. asistenti redatelja
Bruna Gjulaj
Aleksandar Arsovski

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Zrinka Vilić

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater
Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Majstor rekvizite
Želimir Kolobarić

Nabavni rekviziter
Ivan Čačić
Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Andro Vrdoljak
Neo Turković

Snimatelji
Dragica Posavec
Igor Zelić
Jurica Marković
Maja Midžor

Steadicam operateri
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Hrvoje Cesar

Asistenti snimatelja
Milan Čubrić
Juraj Denžić
Matei Potočki
Matija Domitrović

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan

Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković

Šminkeri
Ivana Zečić
Nina Rabar

Frizeri
Manda Vlahinja
Matea Milanović
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Slaven Spinčić

Osvjetljivači
Ivan Novosel
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Kristijan Vadinjov

Majstor scene
Vlado Rukavina

Majstor slike
Gianni Battaglia

Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš


Mikromani
Omer Tataragić
Robert Mojaš
Ivan Sakić
Goran Lučić

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija
Mihael Meder

Asistent organizatora lokacija
Dubravka Andabaka

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažer
Aleksandra Mitić

Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić
Kompozitor
Tonči Huljić

Montažer glazbe
Marjan Babić

Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko
Saša Vuković

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika

Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov

Proizvodnja
Nova TV 2020.

ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR“ – EPIZODE 65-66

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Siniša Ružić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Jasna Odorčić
Meliha Fakić
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Katarina Madirazza
Mia Mikulec
Enes Vejzović
Barbara Nola
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Martina Stjepanović
Jan Kerekeš
Ana Begić
Robert Ugrina
Mia Anočić Valentić
Marko Braić
Stjepan Perić

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Mario Oljača

Producent
Sanja Tucman
Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Glavni pisac
Tomislav Hrpka

Pisci scenarija
Mile Božičević
Jelena Gotovac
Tomislav Hrpka
Milijan Ivezić

Pisci dijaloga
Irena Jakelić
Sandra Babić
Marijana Nola
Ante Marin

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Darko Drinovac
Robert Orhel
Tomislav Rukavina

Izvršni producent
Boris Pavelić
Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić

Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević

2. asistenti redatelja
Bruna Gjulaj
Aleksandar Arsovski

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Zrinka Vilić

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater
Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Majstor rekvizite
Želimir Kolobarić

Nabavni rekviziter
Ivan Čačić

Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Andro Vrdoljak
Neo Turković

Snimatelji
Dragica Posavec
Igor Zelić
Jurica Marković
Maja Midžor

Steadicam operateri
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Hrvoje Cesar

Asistenti snimatelja
Milan Čubrić
Juraj Denžić
Matei Potočki
Matija Domitrović

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan

Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković

Šminkeri
Ivana Zečić
Nina Rabar

Frizeri
Manda Vlahinja
Matea Milanović
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Slaven Spinčić

Osvjetljivači
Ivan Novosel
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Kristijan Vadinjov

Majstor scene
Vlado Rukavina

Majstor slike
Gianni Battaglia

Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš

Mikromani
Omer Tataragić
Robert Mojaš
Ivan Sakić
Goran Lučić

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija
Mihael Meder

Asistent organizatora lokacija
Dubravka Andabaka

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažeri
Aleksandra Mitić

Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić

Kompozitor
Tonči Huljić
Montažer glazbe
Marjan Babić

Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko
Saša Vuković

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika

Zahvaljujemo na suradnji
Muzeju policije

Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov

Proizvodnja
Nova TV 2020.

ODJAVNA ROLA (DUGA) „DAR-MAR“ – EPIZODE 76-150

Glavni glumci
Ksenija Pajić
Siniša Ružić
Milan Štiljić
Fabijan Pavao Medvešek
Roko Sikavica
Jasna Odorčić
Meliha Fakić
Draško Zidar
Ankica Dobrić
Katarina Madirazza
Mia Mikulec
Enes Vejzović
Barbara Nola
Lucia Stefanija Glavich Mandarić
Martina Stjepanović
Jan Kerekeš
Ana Begić
Robert Ugrina
Mia Anočić Valentić
Marko Braić
Stjepan Perić

Direktorica produkcije
Sanja Tucman

Direktori fotografije
Dragan Marković
Mario Oljača

Producent
Sanja Tucman
Kreativni producent
Zoran Margetić

Prema ideji
Luka Juričić

Glavni pisac
Tomislav Hrpka

Pisci scenarija
Mile Božičević
Jelena Gotovac
Tomislav Hrpka
Milijan Ivezić
Višna Mamić

Pisci dijaloga
Irena Jakelić
Sandra Babić
Marijana Nola
Ante Čepić

Urednica epizoda
Nikolina Čuljak

Skript koordinator
Ester Niessner

Redatelji
Daniel Kušan
Darko Drinovac
Robert Orhel
Tomislav Rukavina


Izvršni producent
Boris Pavelić

Organizator produkcije / Planer snimanja
Alen Lončarić

Koordinator produkcije
Tatjana Lisac

1. asistenti redatelja
Lana Ganić
Tomislav Kraljević
Petar Stiković

2. asistenti redatelja
Bruna Gjulaj
Janja Ciglar

Skript
Ira Pavlović-Lipičar
Zrinka Vilić

Set dizajner
Ivan Veljača

Set dekorater
Branimira Katić

Asistent set dekoratera
Marko Posavac

Koordinator scenografije
Sven Biličić


Nabavni rekviziter
Ivan Čačić

Scenski rekviziteri
Muhamed Abu Ammash
Ivan Novak
Andro Vrdoljak
Neo Turković

Snimatelji
Igor Zelić
Krunoslav Ivšić
Danijel Lukač
Josip Ivančić

Steadicam operateri
Davor Bjelanović

Šarferi
Edvard Hudi
Ivan Serdarević

Asistenti snimatelja
Bojan Rakić
Hrvoje Cesar
Milan Čubrić
Ante Sprčić
Matei Potočki

Kostimograf
Zdenka Novosel

Asistent kostimografa
Suzana Vuksan

Garderobijeri
Martina Alaniz
Ankica Bilić
Jelena Kranjec
Suzana Furčić

Majstor maske
Martina Novaković

Šminkeri
Ivana Zečić
Nina Rabar

Frizeri
Manda Vlahinja
Matea Milanović
Ivana Haligonja

Majstori rasvjete
Mario Okun
Slaven Spinčić

Osvjetljivači
Robert Supina
Ivan Novosel
Martin Stojaković
Bojan Vukašinović
Josip Rukavina

Majstori scene
Vlado Rukavina
Luka Haramija
Juraj Stiković


Majstor slike
Gianni Battaglia

Majstori tona
Vedran Mažuranić
Silvio Mojaš

Mikromani
Omer Tataragić
Darko Ćosić
Ivan Sakić
Marin Lelas

Majstor za specijalne efekte
Dragutin Poldrugač

Organizator lokacija
Mihael Meder

Asistenti organizatora lokacija
Dubravka Andabaka
Andrej Koščević

Tajnica produkcije
Sanela Vdović Oljača

Računovodstvo
Brankica Weigand

Kasting direktor
Martina Subašić

Asistent kastinga
Vanja Nikolić

Montažeri
Aleksandra Mitić
Daniel Pejić

Asistent montažera
Vjekoslav Valentić

Kolorist
Davor Tomić

Kompozitor
Tonči Huljić

Montažer glazbe
Marjan Babić

Montažeri zvuka
Aleksandar Perović
Nikola Živković

Oblikovanje zvuka
Milan Čekić

Vozači
Ivica Zdešić
Stjepan Stanić
Fikret Vojić
Bojan Šebrek
Marijan Stanko

Naslovna pjesma
„Neće nas zauvik bit“
Autori
Tonči Huljić / Petar Grašo i Vjekoslava Huljić
Izdavač: Tonika
Glavna urednica Nove TV
Zrinka Jankov

Proizvodnja
Nova TV 2021.


 

Još lakše do novosti o omiljenim serijama i emisijama. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju