Tijekom live streama „Backstage s Miom“, Mia postavlja gledateljima kreativni zadatak/pitanje, a najkreativnije komentare na You Tube kanalu nagrađujemo 15.12. 2019. tijekom live streema s Miom Kovačić.

 Pravila za 15.12.

Članak 1.
Nova TV d.d., Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb, OIB 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem je vlasništvu You Tube kanal NovaTV, organizira kreativni natječaj pod nazivom „Darivanje s Miom“ (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za gledatelje Nove TV i You Tube kanala NovaTV. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije emisije 'Backstage by Mia', Nove TV i You Tube kanala NovaTV.
Članak 2.
Kreativni natječaj će se održati 15. 12. 2019. na You Tube kanalu NovaTV tijekom live streema s Miom Kovačić.
Tijekom live streama „Backstage s Miom“, Mia postavlja gledateljima kreativni zadatak/pitanje, a najkreativnije komentare na You Tube kanalu nagrađujemo 15.12. 2019. tijekom live streema s Miom Kovačić.
Nagrađujemo 1 dobitnika/gledatelja s Gorenje mikrovalnom pećnicom, a dobitnika će Mia objaviti tijekom live streama „Backstage s Miom“ te će se objaviti na Facebook stranici Supertalent
Članak 3.
Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, koji prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara koje su sudionici ostavili putem komentara na You Tube kanalu NovaTV.
Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook stranici Supertalenta i web stranicama NovaTV objavi njihovo ime i prezime te da se njihov komentar vidi na You Tube kanalu na kojem su komentar i napisali.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji 15.12.2019. tijekom trajanja live streama „Backstage s Miom“ ostave kreativni komentar, na You Tube kanalu NovaTV, na pitanje/zadatak kojeg postavi Mia. Sudionici imaju vremena ostavit kreativni komentar/zadatak samo tijekom trajanja live streama „Backstage by Mia“, sve do zadanog roka od strane Mie Kovačić. Rok za odgovore postavit će Mia tijekom live streama, nakon kojeg će odabrati najkreativnije dobitnike.
Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Kreativnog natječaja Priređivača, te da će do 31.12.2019. godine biti uništeni.
Članak 5.
Svaki Sudionik može poslati neograničen broj komentara. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može koristiti bez naknade i objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te sadržaj komentara koji su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su Suglasni da priređivač ove osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu.
Članak 6.
Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti na način da ukloni komentar s objave Kreativnog natječaja na You tube kanalu NovaTv.
Članak 7.
Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa) radi sudjelovanja u natječaju, uključujući radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe natječaja i uključujući radi korištenja podataka o natjecatelju-pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audio materijala o predaji nagrada i slično).
Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske Unije.
Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja, ne duže od 31.12.2019.
Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi.
Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati sudjelovanja, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na kontakt adresu privatnost@novatv.hr. U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.
NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.
Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.
Članak 8.
Svi sudionici natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju “ Darivanje s Miom“ objavljenim na stranicama NovaTV prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja natječaja.
U svakom trenutku tijekom trajanja Natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka.
Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-mail na privatnost@novatv.hr. Priređivač će u zakonskom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Natječaja.
Članak 9
Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.
Članak 10.
Na You Tube kanalu NovaTV tijekom trajanja Kreativnog natječaja u svakom će trenutku biti dostupan pregled svih pristiglih radova koji odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ovih Pravila.
Članak 11.
Pobjednik Kreativnog natječaja bit će nagrađen od strane Priređivača i to Gorenje mikrovalnom pećnicom te objavljen na Facebook stranici Supertalent, a zatim i na web stranicama NovaTV najkasnije do 20.12.2019.
Članak 12.
Tijek Kreativnog natječaja nadgledati će zaposlenici Priređivača. Komentari neprimjerenog sadržaja neće biti objavljeni.
Članak 13.
Smatra se da su sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.
Članak 14.
Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.
Članak 15.
Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja biti će objavljena na stranicama NovaTV. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na stranici NovaTV.
NOVA TV d.d.

DOBITNIK: Marina Tuk, Šilo, Krk

Još lakše do novosti o omiljenim serijama i emisijama. Preuzmi DNEVNIK.hr aplikaciju