Shane ekipa i Junjie munjevito obilaze svih 99 pećina kako bi zaštitili moćne Elementarne slugove od zlog Goona i njegovih saveznika.

2. sez., 17. ep.

Shane ekipa i Junjie munjevito obilaze svih 99 pećina kako bi zaštitili moćne Elementarne slugove od zlog Goona i njegovih saveznika.

>>>> Ninja kornjače, 4. listopada