Nighlokovoj dimenziji Nighlokci imaju tulum za Noć vještica te prepričavaju svoja iskustva sa Samurai Rangersima.

21.ep - 26. svibnja

Nighlokovoj dimenziji Nighlokci imaju tulum za Noć vještica te prepričavaju svoja iskustva sa Samurai Rangersima.