Dr. Proctor i Zambrano pitaju se koliko su daleko spremni ići za svoje pacijente...

13.ep

Dr. Proctor i Zambrano pitaju se koliko su daleko spremni ići za svoje pacijente, a dr. C nije siguran krije li se kakav skriveni motiv iza nedavnog posjeta njegova brata.