Kad čudovište napadne grad glazbom koja uzrokuje fizičku bol, Megaforce Rangersi moraju uzvratiti na neobičan način, svojom pjesmom.

6.ep - 30. studenog

Kad čudovište napadne grad glazbom koja uzrokuje fizičku bol, Megaforce Rangersi moraju uzvratiti na neobičan način, svojom pjesmom.