Najbolje prijateljice Giu i Emmu u zaklete neprijateljice pretvara zlo čudovište Beezara.

5.ep - 23. studenog

Najbolje prijateljice Giu i Emmu u zaklete neprijateljice pretvara zlo čudovište Beezara. U međuvremenu momke zarobljava „pčela matica“ Beezara i pretvara ih u robove.