Dok Megaforce Rangersi uče da je koncentracija ključna za usavršavanje rangerskih vještina, ometa ih civil koji tvrdi da je Ranger.

4.ep - 16. studenog

Dok Megaforce Rangersi uče da je koncentracija ključna za usavršavanje rangerskih vještina, ometa ih civil koji tvrdi da je Ranger.