Nije nimalo smiješno kad Giu i ostale Rangerse zarobi čudovište koje se hrani ljudskim smijehom.

12.ep

Nije nimalo smiješno kad Giu i ostale Rangerse zarobi čudovište koje se hrani ljudskim smijehom. Sada je na strogom Noi i praktičnom Robo Knightu da dokuče kako surađivati i spasiti prijatelje.