Ogromni robot napadne Pac grad noseći oružje koje bobicama oduzima moć.

24.ep - 28. rujna

Ogromni robot napadne Pac grad noseći oružje koje bobicama oduzima moć.