Triceratoni pružaju Zemljanima priliku da predaju Fugitoida i Kornjačama se pridružuje neočekivana pomoć. Pitanje je samo da li je pomoć ipak stigla malo prekasno.

2.sez., 3.ep

Triceratoni pružaju Zemljanima priliku da predaju Fugitoida i Kornjačama se pridružuje neočekivana pomoć. Pitanje je samo da li je pomoć ipak stigla malo prekasno.