Kada kompjutorski virus napadne zgradu, Kornjače ostanu zarobljene u hologramu. Saznat ćemo kako će se Kornjače spasiti..

3.ep - 9. studenog

Kada kompjutorski virus napadne zgradu, Kornjače ostanu zarobljene u hologramu. Saznat ćemo kako će se Kornjače spasiti..