U školi Alfeji u prekrasnoj čarobnoj sobi Winxice otkriju kartu Beskrajnog oceana i lokaciju triju stupova.

17.ep

U školi Alfeji u prekrasnoj čarobnoj sobi Winxice otkriju kartu Beskrajnog oceana i lokaciju triju stupova. Trittanus širi paniku Zemljom pretvarajući plutajući otok smeća u strašno čudovište. Winxice će morati upotrijebiti svu svoju snalažljivost da ga poraze.