Plankton i Gospodin Kliještić vode borbu s gostima koji naručuju masnu klopu.

27. ep.

Plankton i Gospodin Kliještić vode borbu s gostima koji naručuju masnu klopu.

Spužva Bob pokušava izgraditi karijeru kao model za reklamu za kuhinjske spužve.