Neobična rukotvorina koja je jednom pripadala Pac-ovim prijateljima vodi Pac-a do hrama koji možda čuva tajnu Stabla Života.

15.ep. - 27. srpnja

Neobična rukotvorina koja je jednom pripadala Pac-ovim prijateljima vodi Pac-a do hrama koji možda čuva tajnu Stabla Života.