Leonardo, umoran od Raphaelovih konstantnih kritika, privremeno predaje bratu vodstvo nad ekipom.

13.ep. - 3. kolovoza

Leonardo, umoran od Raphaelovih konstantnih kritika, privremeno predaje bratu vodstvo nad ekipom. U međuvremenu, Leonardo upoznaje predivnu i opasnu ženku kornjače koja ga pokuša privući na stranu zla.